Tranche

Termín řízení programu, který popisuje skupinu projektů strukturovaných podle odlišných krokových změn ve způsobilosti a poskytování výhod.


Tranche

A programme management term describing a group of projects structured around distinct step changes in capability and benefit delivery.

Použito v metodice