Ujištění

Všechna systematická opatření nezbytná k zajištění důvěryhodnosti, že cíl (systém, proces, organizace, program, projekt, výsledek, přínos, schopnost, výstup produktu, dodávka) je přiměřený. Vhodnost může být definována subjektivně nebo objektivně za různých okolností. Důsledkem je, že ujištění bude mít stupeň nezávislosti od toho, co je zajištěno.

Použito v metodice