Vedení lidí

Schopnost řídit, ovlivňovat a motivovat druhé k lepšímu výsledku.


Leadership

The ability to direct, influence and motivate others towards a better outcome.

Použito v metodice