Vize

Obrázek lepší budoucnosti, kterou program poskytne.


Vision

A picture of a better future that will be delivered by the programme.

Použito v metodice