Výsledek

Výsledkem změny, která obvykle ovlivňuje chování nebo okolnosti v reálném světě. Výstupy jsou požadovány při koncepci změny. Výsledky jsou dosaženy v důsledku činností, které se uskutečnily za účelem provedení změny, jsou projevem části nebo celého nového stavu koncipovaného v plánu.


Outcome

The result of change, normally affecting real-world behaviour or circumstances. Outcomes are desired when a change is conceived. Outcomes are achieved as a result of the activities undertaken to effect the change, they are the manifestation of part or all of the new state conceived in the blueprint.

Použito v metodice