Výstup

Hmatatelný nebo nehmotný artefakt vytvořený v důsledku plánované činnosti.


Output

The tangible or intangible artefact produced, constructed or created as a result of a planned activity.

Použito v metodice