Vznikající program

Program, který zahrnuje jeden nebo více již existujících projektů do soudržného sladění s firemní politikou a strategií.


Emergent programme

A programme that subsumes one or more pre-existing projects into a coherent alignment with corporate policy and strategy.

Použito v metodice