Zabezpečení programu

Nezávislé posouzení a potvrzení, že program jako celek nebo některý z jeho aspektů je na správné cestě, že uplatňuje příslušné postupy a že projekty, aktivity a obchodní odůvodnění zůstávají v souladu s cíli programu.


Programme assurance

Independent assessment and confirmation that the programme as a whole or any one of its aspects is on track, that it is applying relevant practices and procedures, and that the projects, activities and business rationale remain aligned to the programme’s objectives.

Použito v metodice