Zajištění kvality

Plánovaný systematický proces, který bude použit k zajištění důvěryhodnosti, že výstupy budou odpovídat definovaným kritériím kvality.


Quality assurance

The planned systematic process that will be used to provide confidence that outputs will match their defined quality criteria.

Použito v metodice