Zprávy o zpětné vazbě

Dokument, který se používá k zachycení, sledování a zajištění toho, aby byla řešena veškerá zpětná vazba zúčastněných stran.


Feedback log

A document that is used to capture, track and ensure that all stakeholder feedback is dealt with.

Použito v metodice