Zúčastněné strany

Každá osoba, skupina nebo organizace, které mohou ovlivnit, být ovlivněny nebo vnímá, že jsou ovlivněny programem.


Stakeholder

Any individual, group or organization that can affect, be affected by, or perceives itself to be affected by, a programme.

Použito v metodice