ANSI

Americký národní institut standardů

Zkratka pro „American National Standards Institute”. Jde o soukromou neziskovou organizaci, která spravuje a koordinuje americký systém dobrovolné standardizace a hodnocení shody.


ANSI

American National Standards Institute

Abbreviation for the "American National Standards Institute". It is a private nonprofit organization that manages and coordinates the US system of voluntary standardization and compliance assessment.

Použito v metodice