ANSI

Americký národní institut standardů

Zkratka pro „American National Standards Institute”. Jde o soukromou neziskovou organizaci, která spravuje a koordinuje americký systém dobrovolné standardizace a hodnocení shody.

Použito v metodice