Autentizace

Proces ověření identity jednotlivce, zařízení nebo procesu.


Authentication

The process of verifying the identity of an individual, device, or process.

Použito v metodice