Autentizace dvou faktorů

Metoda autentizace uživatele, v jejímž rámci se ověřují nejméně dva faktory. Tyto faktory zahrnují něco, co uživatel vlastní (jako např. hardwarový nebo softwarový znak), něco, co uživatel zná (např. heslo nebo PIN) nebo něco, čím uživatel je nebo co dělá (otisky prstů nebo jiná forma biometrického ověření).


Two-Factor Authentication

A user authentication method that verifies at least two factors. These factors include something the user owns (such as a hardware or software character), something the user knows (such as a password or PIN) or something the user is doing or doing (fingerprints or other forms of biometric verification).

Použito v metodice