Bezdrátové sítě

Síť, která spojuje počítače bez fyzického napojení na kabely.


Wireless networks

A network that connects computers without physical connection to cables.

Použito v metodice