Bezpečnost informací

Ochrana informací určená k zajištění utajení, integrity a dostupnosti.

Použito v metodice