Bezpečnost informací

Ochrana informací určená k zajištění utajení, integrity a dostupnosti.


Information Security

Information protection designed to ensure secrecy, integrity and availability.

Použito v metodice