Bezpečnostní úředník

Osoba primárně odpovědná za bezpečnostní záležitosti organizace.

Použito v metodice