Bezpečnostní úředník

Osoba primárně odpovědná za bezpečnostní záležitosti organizace.


Security Officer

Person primarily responsible for security matters of the organization.

Použito v metodice