Bluetooth

Bezdrátový protokol využívající komunikační technologii s blízkým dosahem k usnadnění přenosu dat na krátké vzdálenosti mezi dvěma zařízeními.


Bluetooth

Wireless protocol using near-reach communication technology to facilitate short-distance data transfer between two devices.

Použito v metodice