CDE

Cardholder Data Environment

CDE je počítačový systém nebo síťová skupina IT systémů, která zpracovává, uchovává a nebo předává data držitelů karet nebo citlivé údaje o autentizaci plateb.


CDE

Cardholder Data Environment

CDE is a computer system or networked IT system that processes, stores, or transmits cardholder data or sensitive payment authentication data.

Použito v metodice