Citlivá autentizační data

Informace související s bezpečností (kód/hodnota ověření platnosti karty, kompletní data magnetického proužku, PINy a PIN bloky ) a užívané k autentizaci držitelů karet, které se objevují v hladkém textu nebo jiné nechráněné formě.


Sensitive authentication data

Security related information (card validation code / value, full magnetic stripe data, PINs and PIN blocks) and used to authenticate cardholders that appear in plain text or other unprotected form.

Použito v metodice