Citlivá oblast

Jakékoliv datové centrum, serverový prostor nebo jiná oblast, kde sídlí systémy, jež ukládají, zpracovávají nebo přenášejí data držitele karty. Sem nepatří prostory, kde se nacházejí pouze terminály typu prodejního místa, např. pokladny v maloobchodních provozovnách.


Sensitive Area

Any data center, server space, or other area where systems are located that store, process, or transmit cardholder data. This does not include areas where only terminals such as retail outlets are located, such as cash registers in retail outlets.

Použito v metodice