Citlivé ověřovací údaje

Informace týkající se bezpečnosti (kód / hodnota ověření platnosti karty, kompletní údaje o magnetickém proužku, PINy a bloky PIN) a užívané k autentizaci držitelů karet, které se objevují v hladkém textu nebo jinou neprotezovanou formou.


Sensitive Authentication Data

Security related information (card validation code / value, full magnetic stripe data, PINs and PIN blocks) and used to authenticate cardholders that appear in plain text or other unprotected form.

Použito v metodice