Coding

Proces konverze informací na formu srozumitelnou pouze držitelům specifického kódovacího klíče. Užití kódování chrání informace mezi procesem kódování a dekódování (opak kódování) před neoprávněným odhalením.


Coding algorithm

The process of converting information into a form understood only by the holders of the specific encryption key. The use of encryption protects information between encryption and decoding (encryption) from unauthorized disclosure.

Použito v metodice