CVC/CVV

Ověřovací kód karty

Jedná se o opatření proti podvodům, které používají společnosti zabývající se kreditními kartami po celém světě. Jedná se o tři nebo čtyřciferné číslo, které se obvykle nachází na podpisovém panelu na zadní straně většiny kreditních karet. CVV je metoda používaná společností Visa a CVC je používána společností Mastercard.


Card Verification Code or Value

CVC/CVC

This is an anti-fraud measure used by credit card companies worldwide. It's a three or four digit number, usually located on the signature panel on the back of most credit cards. CVV is the method used by Visa and CVC is used by Mastercard.

Použito v metodice