Dálkový přístup

Přístup do počítačových sítí ze vzdáleného místa, obvykle z míst mimo sítě.


Remote access

Access to computer networks from a remote location, usually outside of the network.

Použito v metodice