Demagnetizace

Též „demagnetizace disku.” Proces nebo technika demagnetizace disk tak, že jsou všechna data na něm uložená trvale zničena.


Demagnetization

Also "disk demagnetisation." The process or technique of demagnetizing a disk so that all data stored on it is permanently destroyed.

Použito v metodice