Demegnetizace disku

Proces nebo technika demagnetizace disku tak, aby byly všechna data uložená na něm permanentně zničena.


Degaussing

The process or technique of demagnetizing a disk so that all data stored on it is permanently destroyed.

Použito v metodice