DMZ

Demilitarizovaná zóna

Fyzická nebo logická podstata nebo hostitelský počítač poskytující další stupeň zabezpečení vnitřní soukromé sítě organizace. DMZ doplňuje další stupeň zabezpečení mezi internetem a internetem sítě, takže zvenčí je přímý přístup pouze k zařízením v DMZ, nikoli k celé vnitřní síti.


DMZ

DeMilitarized Zone

Physical or logical nature or host computer providing additional security to the organization's internal private network. The DMZ adds an additional level of security between the Internet and the Internet, so direct access to the DMZ devices is outside, not to the entire internal network.

Použito v metodice