Duální kontrola

Procesy využití dvou nebo více samostatných subjektů (obvykle osob) operujících v souladu s cílem ochrany citlivých funkcí nebo informací. Oba subjekty odpovídají za fyzickou ochranu materiálů zahrnutých do citlivých transakcí.

K přístup ani k užívání materiálů (např. Kódovacího klíče) nemá samostatně přístup žádná osoba. Pro manuální generování klíčů, sdělování, stahování, ukládání a získávání duální kontroly vyžaduje rozdělení znalostí klíčů mezi subjekty.


Dual Control

A control procedure whereby the active involvement of two people is required to complete a specified process.

Such control may be physical; e.g. two persons required to unlock the Data Safe, or logical; as in the case of a higher level authorisation password required to permit the entry of data created or amended by another person.

Použito v metodice