Emitent

Definice emitenta: Právnická osoba (například korporace, investiční spořitelna, vláda nebo vládní agentura), která je oprávněna vydávat (nabízet k prodeji) své vlastní cenné papíry.


Issuer

Definition of issuer: Legal entity (such as a corporation, investment trust, government, or government agency) that is authorized to issue (offer for sale) its own securities.

Použito v metodice