Filtrování evakuace

Proces převodu informací do formy srozumitelné pouze držitelům specifického šifrovacího klíče. Použití šifrování chrání informace mezi šifrováním a dekódováním (šifrováním) před neoprávněným zveřejněním.


Egress Filtering

The process of converting information into a form understandable only to holders of a specific encryption key. The use of encryption protects information between encryption and decoding (encryption) from unauthorized disclosure.

Použito v metodice