Filtrování evakuace

Proces převodu informací do formy srozumitelné pouze držitelům specifického šifrovacího klíče. Použití šifrování chrání informace mezi šifrováním a dekódováním (šifrováním) před neoprávněným zveřejněním.

Použito v metodice