FIPS

Federální standardy pro zpracování informací

Standardy jsou veřejně uznávány federální vládou USA a slouží i nevládním organizacím a dodavatelům.


FIPS

Federal Information Processing Standards

Standardy jsou veřejně uznávány federální vládou USA a slouží i nevládním organizacím a dodavatelům.

Použito v metodice