Forenzní

Též „počítačové, forenzní pátrání.” Protože jde o zabezpečení informací, jedná se zde o aplikaci investigativních nástrojů a analytických technik na shromažďování důkazů z počítačových zdrojů za účelem stanovení příčiny ohrožení dat.


Forensics

Also, "computer forensics." Because it is information security, it is about the use of investigative tools and analytical techniques to gather evidence from computer sources to determine the cause of the data threat.

Použito v metodice