GPRS

Radiová služba základního paketu

Mobilní datová služba pro uživatele GSM mobilních telefonů. Uznávána pro efektivní využívání omezeného frekvenčního pásma. Zvláště vhodná pro zasílání a příjem malých dávek dat jako je elektronická pošta a prohlížení webu.


GPRS

General Packet Radio Service

Mobile data service for GSM mobile phone users. Recognized for efficient use of limited frequency band. Particularly suited for sending and receiving small batches of data such as e-mail and web browsing.

Použito v metodice