Hashování

Proces zajištění čitelnosti dat držitele karty jejich konverzí na zahuštěnou zprávu s pevnou délkou prostřednictvím odolné kryptografie.


Hashing

The process of ensuring card reader reader data by converting it to a fixed-length condensed message via robust cryptography.

Použito v metodice