Heslo

Řetězec znaků, který slouží k autentizaci uživatele.


Password

The string of characters used to authenticate the user.

Použito v metodice