Hlavní Počítač

Počítač určený k práci s mimořádně velkými objemy datových vstupů a výstupů a mimořádně výkonných výpočtů. Hlavní počítače jsou schopné provozovat četné operační systémy a jevit se jako několik počítačů najednou. Návrh hlavního (mainframe) počítačů má četné systémy se starším kódováním (tzv. Starší systémy).


Main Computer

A computer designed to handle extremely large volumes of data inputs and outputs, and extraordinarily powerful computing. The main computers are capable of running multiple operating systems and appear like several computers at a time. The mainframe design of the computer has a number of legacy systems.

Použito v metodice