Host

Hlavní počítačový hardware, na němž je uložen počítačový software.


Guest

The main computer hardware on which the computer software is stored.

Použito v metodice