HTTP

HyperText Transfer Protocol

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je soubor pravidel pro přenos souborů (text, grafické obrázky, zvuk, video a další multimediální soubory) na World Wide Web. Jakmile uživatel webu otevře svůj webový prohlížeč, uživatel nepřímo používá protokol HTTP.


HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) is the set of rules for transferring files (text, graphic images, sound, video, and other multimedia files) on the World Wide Web. As soon as a Web user opens their Web browser, the user is indirectly making use of HTTP.

Použito v metodice