IC Card

Čipová karta nebo IC karta (karta s integrovaným obvodem). Typ platební karty, v níž jsou zalisovány integrované obvody. Obvody, též známé jako „čip”, obsahují data platební karty, mimo jiné i data odpovídající magnetickému proužku.


Čipová karta

Chip card or IC card (integrated circuit card). The type of payment card in which the integrated circuits are pressed. Circuits, also known as the "chip", include credit card data, including data corresponding to the magnetic strip.

Použito v metodice