IDS

Systém odhalení průniku

Software nebo hardware užívaný k odhalení pokusů o proniknutí do sítě nebo systému a k upozornění na ně. Je složen ze senzorů, které generují bezpečnostní události, terminálu k monitoringu událostí a varování a ke kontrole senzorů, a z centrálního systému, který zaznamenává události zaznamenané senzory do databáze. Užívá systém pravidel ke generování varování v reakci na zjištěné bezpečnostní případy.


IDS

Intrusion Detection System

An Intrusion Detection System (IDS) is a network security technology originally built for detecting vulnerability exploits against a target application or computer. Intrusion Prevention Systems (IPS) extended IDS solutions by adding the ability to block threats in addition to detecting them and has become the dominant deployment option for IDS/IPS technologies.

Použito v metodice