Indexový Token

Kryptografický znak, který nahrazuje číslo karty (PAN), založený na daném indexu pro předem nestanovitelnou hodnotu.


Index Token

A cryptographic character that replaces a card number (PAN) based on a given index for a non-predictable value.

Použito v metodice