IP Adresa

Číselný kód, který jednoznačně identifikuje konkrétní počítač na Internetu.


IP Address

A numeric code that uniquely identifies a particular computer on the Internet.

Použito v metodice