IPSEC

Bezpečnost internetového protokolu

Standard pro zajištění IP komunikací kódováním a nebo autentizací všech IP paketů. IPSEC poskytuje zabezpečení na úrovni sítě.


IPSEC

Internet Protocol Security

Standard for IP communications by encoding or authentication of all IP packets. IPSEC provides network-level security.

Použito v metodice