ISO

Mezinárodní organizace pro standardizaci

ISO je nezávislá, nevládní mezinárodní organizace s členstvím v 162 národních normalizačních orgánech.


ISO

Organization for Standardization

ISO is an independent, non-governmental international organization with a membership of 162 national standards bodies.

Použito v metodice