Klíč

V kryptografii je kód (klíč) hodnota, která určuje výstup kódovacího algoritmu při transformaci hladkého textu na text kódovaný. Délka kódu obecně určuje obtížnost dekódování textu dané zprávy.

Použito v metodice