Klíč

V kryptografii je kód (klíč) hodnota, která určuje výstup kódovacího algoritmu při transformaci hladkého textu na text kódovaný. Délka kódu obecně určuje obtížnost dekódování textu dané zprávy.


Key

In cryptography, the code (key) is the value that determines the output of the encoding algorithm when smooth text is converted to text encoded. The length of the code generally determines the difficulty of decoding the text of the message.

Použito v metodice