Kódovací algoritmus

Sekvence matematických instrukcí k transformaci nekódovaného textu nebo dat na kódovaný text nebo data a naopak.


Coding algorithm

Sequence of mathematical instructions to transform uncoded text or data into encoded text or data, and vice versa.

Použito v metodice