Kódování databáze na úrovni sloupce

Technika nebo technologie (software nebo hardware) pro kódování obsahu specifického sloupce databáze oproti úplnému obsahu celé databáze.


Database coding at column level

Technology or technology (software or hardware) for encoding the contents of a specific database column versus the full content of the entire database.

Použito v metodice