Kódování disku

Technika nebo technologie (software nebo hardware) pro kódování všech dat uložených na zařízení (např. pevný disk, flash disk). Alternativně se ke kódování obsahu specifických souborů nebo sloupců používá Kódování na úrovni sloupce nebo Kódování databází na úrovni sloupce.


Disk Encoding

Technology or technology (software or hardware) to encode all data stored on the device (eg hard drive, flash drive). Alternatively, Column-based Encoding or Column-Based Database Coding is used to encode the contents of specific files or columns.

Použito v metodice