Kódování na úrovni souboru

Technika nebo technologie (software nebo hardware) pro kódování kompletního obsahu specifických souborů.


File-level encoding

Technology or technology (software or hardware) for coding the complete content of specific files.

Použito v metodice