Kódování na úrovni souboru

Technika nebo technologie (software nebo hardware) pro kódování kompletního obsahu specifických souborů.

Použito v metodice